Om silikon -

Om silikon

Åldringsegenskaper: Silikon påverkas inte av uv, ozon eller andra typer av strålning. Det sker inga åldringsförändringar ens efter många års bruk.

Temperaturtålighet:

Standardtyper bibehåller sin elasticitet ner till –70°c och upp till 225°c. Specialtyper har ännu större temperaturbeständighet; från –115°c och ända upp till 300°c.

Formstabilitet:

Silikon ändrar inte sin ursprungliga form även om det utsätts för långvarig belastning. Vid avlastning återtar det sin ursprungliga form. Användning av vissa lösningsmedel kan göra att silikonet tillfälligt sväller, men det går tillbaka när exponeringen upphört.

Färgsättning:

Inget annat gummimaterial ger samma möjlighet till färgsättning i klara distinkta färger.

Toleransnoggrannhet:

Materialets homogenitet och process-stabilitet möjliggör tillverkning av spritsade produkter med mycket snäva toleranser.

Kemikaliebeständighet:

Silikon har en mycket god beständighet mot alkoholer, oxider, klorider och aromatiska kolväten. Tål svaga syror och alkalier och påverkas inte av kokande vatten.

Renlighet:

Silikon är i sig själv ingen grogrund för bakterier eller svamp. Det finns många kvaliteter som är lämpade för användning i livsmedels- och medicinska sammanhang.

Övriga egenskaper:

Silikon kan göras elektriskt isolerande eller elektriskt ledande.


Rexsil AB | Tallgatan 9 | 330 26 Burseryd | Telefon: 0371-509 80 | Fax: 0371-509 85